Korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás

Komplex fejlesztés Tunyogi Gyógyító Játékterápiával

 • mozgásfejlesztés
 • szenzomotoros fejlesztés
 • változatos érzékszervi tapasztalatok (látás, hallás, tapintás, egyensúly)
 • kognitív képességek fejlesztése
 • szociális készségek fejlesztése
 • kommunikáció fejlesztése, beszédindítás
 • játékos helyzetbe ágyazva, szülő bevonásával
 • heti több alkalommal, de akár minden nap

Vizsgálatra jelentkezem

Logopédiai ellátás

 • beszédindítás nyelvi késés, megkésett beszédfejlődés esetén
 • beszédmotiváció felkeltése
 • kommunikáció fejlesztése
 • beszédhibák korrekciója
 • egyéni terápia, a szülő részvételével
 • heti több alkalommal


Vizsgálatra jelentkezem

Konduktív pedagógiai ellátás

 • mozgásfejlesztés a konduktív pedagógia elemeivel
 • központi idegrendszeri károsodott gyermekek számára
 • játékhelyzetekben, a szülő részvételével


Vizsgálatra jelentkezem