TGYJ Haladó tanfolyam

Tunyogi Gyógyító Játékterápia (TGYJ) sérült csecsemők és kisgyermekek komplex korai fejlesztésére – Haladó tanfolyam

A TGYJ – Haladó tanfolyam alapítási engedélyének száma: 120/10/2023. A képzés a 277/1997. (XII. 22.) számú Kormányrendelet (a pedagógus-továbbképzésről) értelmében beszámít a pedagógusok hétévenkénti továbbképzési kötelezettségének teljesítésébe.

A Haladó tanfolyam tervezett indulása: 2024 január-februári farsangi időszaka. (Az indulási időpontot legkésőbb 2023 őszén pontosítjuk.)

A képzési tájékoztató ITT olvasható.

MIT ÉRDEMES TUDNI A HALADÓ TANFOLYAMRÓL?

Milyen előfeltétele van a tanfolyamra jelentkezésnek?

 • megfelelő végzettség
  • egyetem/MA, MSc
  • főiskola/BA, BSc
 • megfelelő szakképzettség
  • gyógypedagógus, bármely szakirányon
  • logopédus
  • konduktor
  • gyógytornász
  • fejlesztő pedagógus

ÉS a TGYJ Alapozó tanfolyam sikeres elvégzése

Hány órás a képzés? Mennyi időt vesz igénybe?

 • 90 órás, 45 óra elmélet, 45 óra gyakorlat
 • 3 x 3,5 nap, szerdától szombatig
  • 1 x 3,5 nap a farsangi időszakban (január végén vagy február elején)
  • 1 x 3,5 nap a húsvéti időszakban (március végén vagy április elején)
  • 1 x 3,5 nap a tavasz végi – nyár eleji időszakban (április végén vagy május elején)

A tanfolyam kezdetekor beiktattunk egy kiegészítő alkalmat: 1 x 3 óra kedden délután a beiratkozási és adminisztrációs tevékenységek elvégzésére.

Mennyibe kerül a tanfolyam? Hogyan lehet fizetni?

 • a tanfolyam díja: 150 000 Ft, amely tartalmazza az oktatást. a képzési anyagokat, a vizsgáztatást
 • fizetési lehetőségek:
  • egy összegben a beiratkozás napján
  • két, ill. három részletben: az első részletet a beiratkozás napján, a második részletet a tanfolyam második szakaszában, a harmadik részletet a tanfolyam lezárásáig
 • a fizetés módja:
  • átutalással: a Tunyogi Gyógyító Játszóház Alapítvány számlaszámára
  • készpénzzel a helyszínen
Mire jogosít a tanúsítvány?
 • a szakember Tunyogi Gyógyító Játékterapeutává válik és a Tunyogi Gyógyító Játékterápiát mint komplex korai fejlesztő módszert önállóan alkalmazhatja az eredeti szakképzettségének megfelelő területen (kognitív fejlesztés, logopédia, mozgásfejlesztés)
Mire nem jogosít a tanúsítvány?
 • munkakör betöltésére
Ki kaphat tanúsítványt?
 • Aki a következő követelményeket teljesíti:
  • az összóraszám 90 %-án megjelenik
  • a hospitálások alkalmával a megadott szempontok szerint jegyzeteket készít
  • a gyakorlati feladatokat megoldja
  • a házi feladatokat időre elkészíti és leadja
  • felkészül egy TGYJ-foglalkozás vezetésére és a helyszínen megvalósítja
  • a záródokumentumokat a képzés lezárása utáni 10. nap éjfélig leadja

Mikor kapják meg a résztvevők a tanúsítványt?

 • a záródokumentumok leadási határidejét követő hét folyamán, szombaton (az aktuális résztvevőkkel egyeztetve)

Mi a tanfolyam ismeretanyaga?

 • a Tunyogi Gyógyító Játékterápia (TGYJ) elméleti alapjai, tudományos háttere
 • a TGYJ-foglalkozások típusai, tervezése, megvalósítása
 • kiegészítő gyermekorvosi ismeretek (gyermekneurológiai és gyermekgyógyászati ismeretek a gyakorlatban)
 • az eltérő fejlődésmenet a gyakorlatban: egy eltérő fejlődésmenetű gyermek nyomon követése, értékelési lap készítése
 • a TGYJ-t alkalmazó team, a TGYJ-terapeuta önképzésének megvalósulása
 • a TGYJ vizsgálati protokollja; felvételi státusz és fejlesztési terv készítése
 • a TGYJ mentálhigiénés vonatkozásai, a család megsegítése

A tanfolyam erősen élményalapú, ajánlott kényelmes ruhában érkezni

Mik a továbbképzés végén teljesítendő tartalmi követelmények?

 • a TGYJ szakmai módszertana elméletének sikeres elsajátítása
 • eredeti végzettséghez, szakképzettséghez illeszkedően egy szenzomotoros vagy tanulási képességet fejlesztő, ill. logopédiai program megtervezése és gyakorlati megvalósítása a helyszínen, a programhoz illeszkedő dramatikus játékkeret megteremtésével és következetes alkalmazásával
 • képessé válni arra, hogy a fejlesztő foglalkozás vezetése közben egyenlő mértékű figyelem irányuljon a csoport és benne az egyének haladására és észrevenni a közvetlen vagy szóban irányítható beavatkozások szükségességét
 • képessé válni a gyermek aktuális terhelhetőségi állapotához igazítani a program megvalósítását
 • képessé válni a differenciálás szükségességét felismerni és megfelelő módon alkalmazni
 • képessé válni példát mutatni a foglalkozáson a gyermekével együtt részt vevő szülőnek a játék kiemelt szerepére a gyermek által leküzdendő nehézségekben
 • képessé válni átlátni a csoport fejlődését, azt helyesen értékelni, ennek megfelelően dönteni a csoport tagjainak a csoportban maradásáról, valamint meghatározni a következő időszak fejlesztési feladatait
 • a TGYJ szakmai módszertanának sikeres alkalmazása a fejlesztésre jelentkező gyermek vizsgálatában, ennek alapján képessé válni adekvát felvételi státuszt és fejlesztési tervet készíteni számára
 • képessé válni a gyermek fejlesztésének lezárásakor szakmailag korrekt értékelési lapot, ill. pedagógiai szakvéleményt írni

A Haladó tanfolyam következő kezdési időpontját ITT találják.

Az előzetes részvételi kérelmeket a kitöltött jelentkezési lappal együtt kérjük a tunyogi.szakszolgalat@gmail.com címre küldeni.